Sveriges alla landskap. Det är klart att dessa måste besökas. Många av dem har jag såklart redan varit i men jag måste erkänna att det är sällan jag reflekterar över min vistelse i dem. Visst brukar jag notera när jag kör över en landskapsgräns till en annan och det är skyltat om företeelsen och visst är jag bekant med dem jag bott och verkat i men mycket mer än så är det nog inte. Så nu jäklar i anamma ska de besökas med medvetenhet.

Utmaningen jag har givit mig själv är således att besöka landets samtliga landskap under en sommar. Denna sommar! Sommaren 2021. För att ett landskap ska räknas som besökt har jag bestämt mig för att fem kriterier ska uppfyllas. Dessa kriterier ger såklart inte landskapet som sådant någon rättvisa, och det är inte heller syftet, men det blir mitt sätt att upptäcka och uppleva dessa.

Efter mycket funderande kring kriterierna har jag bestämt mig för att landskapet endast räknas som besökt efter att jag har vistats i det genom att ta en bild på mig vid en landskapsmarkering av endera slag, ta mig vatten över huvud i en sjö eller ett annat vattendrag, besöka en kyrka och ett fornminne och så ska jag faktiskt synda rejält och ta mig en kopp kaffe med tillhörande sötsak och njuta av det utan att ha ångest för sockerintagets tillfälliga fördärv. Då blir det check! Och jag får en sommar med 25 godbitar!