Joy of Sweden

explore and enjoy

Har lovat mig själv att inte ge mig in i debatten men va fan det finns ju en massa annat tänkvärt att behandla rörande vår lilla glob såhär i pandemitider. Saker som av någon anledningen verkar komma i skymundan.

Ett exempel skulle kunna vara malaria. En parasitsjukdom som är både enkel att förebygga och bota men som ändå årligen dödar i runda slängar 400 000 människor varav de flesta är afrikanska barn under fem år. 400 000 årligen, och då finns i de här siffrorna visst en ganska stor osäkerhetsmarginal. Vissa beräkningar gör gällande att det kan handla om så många som 700 000 – 1 000 000 människor. Årligen!

Enligt uppgifter (visserligen från 2015) skulle det räcka med 5,9 miljarder amerikanska dollar per år för att få ner denna dödssiffran till nära noll.

Schablonbeloppet som de svenska regionerna ersätts av staten för att ge en dos av en högst aktuell vaccination är enligt ett regeringsbeslut från 8 februari 2021 en summa om 275 kronor per dos. Nu är jag ingen matematiker men 275 gånger 10 000 000 gånger tre (doser) delat med 8,5 (ungefärlig dollarkurs) ger 970 588 235 amerikanska dollar. Alltså nästan en miljard, och då handlar detta om Sverige. Ja, jag bara undrar och gör absolut inget anspråk på att vara något mattesnille.

Men här tycker jag att det finns en intressant aspekt att lyfta. Den stora problematiken med att få bukt på malarian tycks nämligen handla om ekonomi och logistik. Om att få ut kunskap, myggnät och mediciner till ett par kontinenter. Det går såklart men det är långt ifrån gjort. Varför då kan man ju undra? Speciellt när vi på mindre än ett år kom igång med ja ni vet vad i enad front och i global skala och med en budget som jag är övertygad täcker botemedlen för malaria i flera decennier framöver.

En annan tänkvärdhet, som man också lätt kan skämmas över är det faktum att det dör ett barn varannan minut varje timme dygnet runt alla dagar i veckan hela året om på grund av avsaknad av rent vatten. Alltså över 800 barn om dagen. Fy fan!

Svält, krig, naturkatastrofer, brist på sjukvård och läkemedel… antal döda årligen???

Jag vet inte! Men det irriterar mig och det stör mig så in i helvete att de flesta av dessa människoliv går till spillo bara för att mänskligheten inte kan enas och ta itu med global problematik med gemensam kraft!

Eller om vi vänder och vrider lite på det, det kan vi ju visst. Eller vad är det vi nu gör? Försöker rädda världen med gemensamma krafter mot en osynlig jävligt klipsk liten varelse… varför blev det helt plötsligt så viktigt. Så möjligt. Kom obehaget, döden, en del av mänskligheten för nära?

Sug på den…

Kommentar