Joy of Sweden

explore and enjoy

Hmm… dagens ambition var att springa Salsjöns elva kilometer och på så vis plussa på ytterligare kilometer till den utmaningen. Tji fick jag. Nog för att det blev elva kilometers löpning. Ingen tvekan härom men då slingans markeringar bara försvann vid ungefär fyra kilometer kom vi in på ett felspår och vips fick jag både motion och mitt första fornminne, en fornborg som fått namnet Bårkullen. Fornborgen tros ha uppförts under senare delen av järnåldern 400 – 1050 f.kr och ha fungerat som tillflyktsplats för för befolkningen i ofredstider.

Gissa om makan gick igång. Arkeologen i henne kickade igång för fullt och vid en rotvälta hittade hon urgröpningar i berget som inte helt osannolikt är gjorda av mänsklig hand. Spännande! Undrar vad mer den här platsen har i sina gömmor? Enligt uppgifter från Riksantikvarieämbetets Fornsök har platsen aldrig blivit grundligt undersökt bara utmätt och registrerad (senast 1970) så vem vet vilka skatter här ligger gömda?

Hitta hit: Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N, E) N 6231995, E 511343

Källor:

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/tjanster/sokresultat.html?query=b%C3%A5rkullen&submitButton=S%C3%B6k

https://www.app.raa.se/open/fornsok/lamning/f318ef76-f097-45ba-9359-ef2624eed8c0

Kommentar