Joy of Sweden

explore and enjoy

Må vara att en byggnad överges och lämnas åt förfall. Såklart en ”varför-fråga” som i sig kan vara svår att förstå och få svar på utan bakgrundshistoria. Men varför vandalism? Vad finns det för skäl för denna? Fattar att ett högt kopparpris lockar till en del förstörelse men däri hittas knappast förklaring till krossade rutor, klotter, nedskräpning, bortslitna dörrar med mera. Sååå tråkigt. Ett högst beklagligt mänskligt beteende!

Jag försvarar inte det i sak oansvariga att lämna något av mänsklig hand tillverkat till naturen att ta hand om. Men när så ändå har blivit fallet varför kan det då inte få vara så? Tänk om denna plats hade fått stå orörd så som den en gång (för inte allt för länge sedan) lämnades och härefter endast vore bevittnad av mänskligt öga, och inte vidare förändrad av våra händer och fötter. Vilken plats för historieklurande vi skulle bjuda oss själva på. För att inte tala om med vilken häpnad naturens kraft och förmåga till återhämtning skulle slå oss!

Kommentar