Varifrån mitt intresse för att besöka ödehus har kommit vet jag inte riktigt. En fascination för vad tiden kan göra med såväl levande varelser som bortgångna men också med icke organiska ting, vare sig de är skapade av universums kaos och ordning eller mänsklig hand, har alltid funnits där. Så varför inte upptäcka och förundras över tidens kraft!

Öde 22 (210723)

Öde 21 (210711)