5) Forstheims gravfält, 210711

Gravröse från äldre bronsåldern.